კონფერენცია ''სოფლად უკეთესი ცხოვრებისთვის''

13.12.2017

ENPARD-ის პირველი ფაზის დახურვის ღონისძიება